top of page
OZDRAVNY SYSTEM PREMA BIRTHING
Energeticka Terapie Prema Birthing
Nahradte negativni limitujici navyky podporujicimi cili Zivota.

 

Každý z nás se narodí s určitým souborem okolností, které vytvářejí naše zkušenosti. Jak žijeme, můžeme se setkávat s obavami, falešnými systémy přesvědčení a negativními myšlenkami. Když se začneme vědomě zabývat těmito věcmi, může nám Prema Birthing session pomoci je uvolnit a umožnit nejvyšší záměr pro zdraví a štěstí manifestovat se ve vašem životě.

Prema Birthing session může eliminovat všechny druhy nemocí z vaší mysli, těla a ducha. Toho se dosahuje tím, že se vysokovibrační energie směřuje do receptorů těla, což zase mění buňky vaší biologie. Energetická podpora, která se vytvoří během léčebné session, spolu s úmyslem léčit a otevřít se nejlepší verzi sami sebe, nám pomáhá doslova manifestovat novou realitu.

Možná si všimnete, jak vám ustupují zvykové vzorce, závislosti, sebe-sabotáže, fobie, úzkosti a další sebezničující vzory, které už vám neslouží, uvolňují prostor pro nové perspektivy a větší pocit míru a štěstí.

Prema Birthing lze vystopovat až do starověkých spánkových chrámů v Egyptě a tajných učení jogínů, kteří rozuměli tomu, že mysl je tvůrcem naší reality. Prema Birthing rozšiřuje tuto filozofii o nejdůležitější část vzorce:

Prostředí + Láska + Vědomí = Wellness

bottom of page